servis

náš produkt vám môže pomôcť ušetriť náklady a zlepšiť kvalitu.

Výrobná linka bola vyvinutá, pretože chápeme potrebu profesionálneho výkonu a odolnosti.

Všetky valce sú chrómované, leštené a individuálne tepelne spracovaný hriadeľ poskytuje predĺženú životnosť valca.

A všetky valce sú 100% hydraulicky testované na dvojnásobný pracovný tlak.

Zaviazali sme sa plniť požiadavky zákazníkov poskytovaním bezpečných a spoľahlivých produktov, služieb a informácií najvyššej kvality, pokiaľ ide o spoľahlivosť, včasné dodanie a spokojnosť zákazníkov, pričom zaisťujeme bezpečnosť zamestnancov, podporujeme vzťahy so zamestnancami a zvyšujeme efektivitu.

Náš úspech je založený na neustálom zlepšovaní efektívnosti našich produktov, procesov a systému manažérstva kvality.